Wat wordt er vergoed door uw zorgverzekeraar?

Voor elke afzonderlijke zorgverzekeraar zijn verschillende vergoedingen. Standaard voor een nieuwe volledige prothese is, dat er 25% eigen bijdrage betaald moet worden. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, wordt er meer vergoed of zelfs volledig vergoed.  Voor een klikgebit (gebitsprothese op implantaten) is het anders geworden dan de afgelopen jaren. Voor een onderprothese op implantaten is de eigen bijdrage 10% van de totale kosten, bovenprothese op implanten 8% en voor volledige prothese op implantaten is de eigen bijdrage 17% van de totale kosten. Een frame of partiele prothese zit niet in de basisverzekering en wordt alleen deels of geheel vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering.

Reparatie/Rebasing:

Volledige prothese: wordt 90% vergoed vanuit de basisverzekering*

Frame/partiele prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering

Reparaties en rebasingen is de eigen bijdrage 10% van de totale kosten, voor frame/partiele prothese wordt dit alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering

* Wordt wel verrekend met uw eigen risico.