Tandprotheticus Jules Baak is gepassioneerd specialist in het maken van gebitsprotheses en aangesloten bij de “Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)”. In 2004 is hij zijn tandprothetische praktijk gestart in Tilburg. De weg naar de praktijkruimte is voor veel mensen met terugkerende gebitsproblemen een openbaring gebleken. Meer zelfvertrouwen en een positievere uitstraling is regelmatig het resultaat. “Want”, zo weet Jules Baak, “bijna drie miljoen mensen in ons land hebben een gebitsprothese en daarvan heeft een fors gedeelte blijvende klachten zoals het slecht passen van de prothese. Met vijf keer een half uur bezoek aan de praktijk en de wetenschap dat de gebitsprothese altijd in goed overleg en samenwerking met de klant gemaakt wordt, mag en kan er op een optimaal succes gerekend worden. Immers, een gebitsprothese maken doen we samen.”

Na zijn middelbare school, ging Jules Baak in de praktijk aan de slag bij een tandtechnicus. Naast zijn werkzaamheden bij het tandtechnisch laboratorium doorliep hij een tweejarige opleiding tandtechniek in Antwerpen. Vervolgens behaalde hij met goed resultaat ook de certificaten voor specialist prothesetechnicus. Daarna volgde een vierjarige opleiding tot tandprotheticus, sinds 1984 een beschermd beroep. In Nederland zijn er momenteel bijna 400 tandprothetici. Jules Baak: “Het is absoluut een prachtig en dankbaar beroep. Mensen die eenmaal een gebitsprothese hebben, krijgen vroeg of laat door het slinken van de kaken last van het feit dat het gebit los begint te zitten met alle nare gevolgen van dien. Tandartsen verwijzen juist die mensen door naar een tandprotheticus. Deze is bij uitstek gespecialiseerd in het vervaardigen van gebitsprotheses en weet als geen ander te adviseren welke constructies zinvol zijn.”