KRTP-keurmerk:

Tandprothetische praktijk Baak staat geregistreerd in het KwaliteitsRegister TandProthetici (KRTP). KRTP is een onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Het KRTP is een keurmerk. Dus bent u op zoek naar een specialist die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandprotheticus die staat ingeschreven in het KRTP. Want dan kiest u voor een tandprotheticus die zijn vakkennis bijhoudt. 

ISO 9001-certificering:

Onze praktijk wordt elke 3 jaar getoetst op het ISO 9001-kwaliteitssysteem. Dit gebeurt door een onafhankelijke certificerende instelling, Roozeboom Consulting. De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en Roozeboom Consulting stellen deze kwaliteitseisen op. Onze praktijk voldoet volledig aan deze certificering.

Nieuwe privacy wetgeving per 25 mei 2018:

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met M. Baak via telefoonnummer 013-5821600.

Privacy verklaring